Warszawa - forty Cytadeli Warszawskiej

W ramach pierwszej zasadniczej przebudowy Cytadeli otoczono ją systemem fortów. Według planów zatwierdzonych przez cara Mikołaja I w grudniu 1848 i maju 1849, powstało sześć dzieł wysuniętych przed Cytadelę. Do naszych czasów zachowały się trzy z nich oraz fort Śliwickiego.

Warszawa forty cytadeli

Fort Śliwickiego (Jasińskiego) powstał w latach 1835-38 na terenie ówczesnej wsi Golędzinów, jako pierwsze dzieło poza Cytadelą Aleksandrowską. Na jego terenie za czasów carskich przetrzymywano więźniów wysyłanych na Syberię. W późniejszych czasach teren był w rękach jednostek milicyjno-policyjnych aż do czasów współczesnych.

Źródła / bibliografia

Strona tworzona jest w oparciu o źródła umieszczone tutaj:
źródła i bibliografia.