Legionowo

Historia Legionowa rozpoczyna się w XIX wieku, kiedy to na terenie ówczesnych dóbr hrabiego Potockiego powstała stacja Kolei Nadwiślańskiej - Jabłonna. W ciągu kolejnych kilku lat hrabia August Potocki założył tutaj park-letnisko zwany od jego imienia Gucinem. W 1892 roku powstał carski garnizon wojskowy który wyznaczał dalsze dzieje miejscowości.

Legionowo

W 1877 roku w miejscu dzisiejszego Legionowa powstała stacja Kolei Nadwiślańskiej Jabłonna. W miejscu przecięcia się linii kolejowej z Traktem Kowińskim w 1891 roku rozpoczęto budowę carskiego garnizonu wojskowego.

Po odzyskaniu niepodległości Jabłonna Nowa stała się bazą dla formujących się pułków piechoty legionowej i wcielanych do Wojska Polskiego oddziałów POW. W ten sposób powstał tu największy obóz ćwiczebny, liczący ponad trzy tysiące osób.