Twierdza Modlin

Pierwsze znane umocnienia w okolicy Modlina powstały jeszcze w okresie potopu szwedzkiego, ale to dopiero Napoleon na początku XIX wieku wydał rozkaz budowy twierdzy. Umocnienia, które znamy w obecnej postaci, to w większości dzieło Rosjan rozbudowujących Twierdzę Nowogieorgijewsk (Новогеоргиевск) przez prawie 100 lat.

Modlin

Wewnętrzny pierścień fortów Twierdzy Modlin (Nowogieorgiewsk / Новогеоргиевск), składający się ceglanych dzieł numerowanych od I do VIII, budowano od 1883 roku. Umocnienia powstawały głównie na planie standardowego fortu z 1879 roku. Forty w kolejnych latach były przebudowane i zmodernizowane, aby nadążyć za zmieniającą się techniką wojskową.

W latach 1912-15 powstał wokół Modlina (Nowogieorgiewsk / Новогеоргиевск) drugi pierścień fortów (od IX do XVIII) wraz z dziełami pośrednimi (od D1 do D10). Tylko nieliczne z tych obiektów zostały ukończone do czasu rozpoczęcia wojny. Na części umocnień nawet nie rozpoczęto prac budowlanych.

Forty wewnętrznego pierścienia Twierdzy Modlin (Nowogieorgiewsk / Новогеоргиевск) wyposażone zostały w dodatkowe prochownie ulokowane na ich zapolach. Wybudowano także prochownie wewnątrz umocnień poligonalnych twierdzy. Ogółem powstało jedenaście ceglanych i betonowych prochowni lub zespołów prochowni rozrzuconych wokół Modlina.