Modlin - prochownie fortów

Forty wewnętrznego pierścienia Twierdzy Modlin (Nowogieorgijewsk / Новогеоргиевск) wyposażone zostały w dodatkowe prochownie ulokowane na ich zapolach. W sumie powstało jedenaście ceglanych a później nowszych, betonowych prochowni i zespołów prochowni rozrzuconych wokół Modlina.

Modlin prochownie

Nieistniejąca już ceglana prochownia P6 została wybudowana na przełomie XIX i XX wieku na zapolu fortu VI Czeczotki. Jest to pojedynczy obiekt, możliwe że pierwotnie był otoczony wałem z fosą tak jak prochownia P1.

Prochownia powstała w ramach budowy pierwszego pierścienia fortów pod koniec XIX wieku. Konstrukcja podobna do koszar w starych ceglanych fortach - kilka pomieszczeń z oknami, otoczonych korytarzem mającym na celu izolację od wilgoci oraz komunikację. Całość przykrywa nasypem ziemnym.

Nie jest mi znany dokładnie aktualny stan tego obiektu. Na pewno w terenie są jakieś pozostałości ziemne po prochowni, ale chyba nie ma żadnych elementów ceglanych.

Prochownia P4 na starych mapach.
fot.1 Niemiecka mapa z 1915 roku. Mapa "Karte des Westlichen Russlands" jest to niemiecka mapa z 1915 roku w skali 1:100 000, oparta na mapach rosyjskich dwuwiorstówkach (Nowaja Topograficzeskaja Karta Zapadnoj Rossji) w skali 1:84 000. Mapy te opracowane były dla terenów byłego zaboru rosyjskiego. Mapy tylko w formie czarno-białej.
fot.2 Zdjęcia LIDAR w Geoportal.gov.pl, zaznaczone położenie prochowni P6.
fot.3 Współczesna mapa topograficzna z Geoportal.gov.pl