Modlin - prochownie fortów

Forty wewnętrznego pierścienia Twierdzy Modlin wyposażone zostały w dodatkowe prochownie ulokowane na ich zapolach. W sumie powstało jedenaście ceglanych a później nowszych, betonowych prochowni i zespołów prochowni rozrzuconych wokół Modlina.

Modlin prochownie

Nieistniejąca już prochownia P7 została wybudowana na zapolu fortu VIII Stare Grochale. Był to pojedynczy, ceglany obiekt ok. 1200m na wschód od fortu VIII.

Prochownia pochodzi w pierwszego okresu budowy fortów wokół Modlina, czyli z końca XIX wieku. Prawdopodobnie konstrukcja była podobna do zachowanej prochowni P1 przy forcie w Zakroczymiu, czyli pojedynczy ceglany obiekt otoczony wałem. Kilka pomieszczeń z oknami, otoczone korytarzem, całość osłonięta ziemnym nasypem. W terenie można obecnie odnaleźć resztki ziemnych nasypów, nie zachowały się żadne elementy murowane (a przynajmniej ich nie znalazłem).

Prochownia P7 na starych mapach.
fot.1 Niemiecka mapa z 1915 roku. Mapa "Karte des Westlichen Russlands" jest to niemiecka mapa z 1915 roku w skali 1:100 000, oparta na mapach rosyjskich dwuwiorstówkach (Nowaja Topograficzeskaja Karta Zapadnoj Rossji) w skali 1:84 000. Mapy te opracowane były dla terenów byłego zaboru rosyjskiego. Mapy tylko w formie czarno-białej.
fot.2 Polska mapa z 1930 roku. Mapy WIG (Wojskowy Instytut Geograficzny) zostały opracowane w latach 1919-1939. Wydane w latach 30-tych XX wieku mapy są uważane za jedne z najlepszych na świecie. Powstały w skali od 1:100 000, w formie kolorowej (4 kolory). Były także częściowo wydawane mapy w skalach od 1:25 000 do 1:300 000 w formie czarno-białej.
fot.3 Niemiecka mapa z 1940 roku. Niemieckie mapy z okresu II Wojny Światowej są w całości oparte na polskich mapach WIG.
fot.4 Zdjęcia LIDAR w Geoportal.gov.pl, zaznaczone pozostałości prochowni P7, na południu widoczne prochownie kompleksu P11.
fot.5 Współczesna mapa topograficzna z Geoportal.gov.pl

contentmap_plugin


Źródła / bibliografia

Strona tworzona jest w oparciu o źródła umieszczone tutaj:
źródła i bibliografia.