Modlin - prochownie fortów

Forty wewnętrznego pierścienia Twierdzy Modlin (Nowogieorgijewsk / Новогеоргиевск) wyposażone zostały w dodatkowe prochownie ulokowane na ich zapolach. W sumie powstało jedenaście ceglanych a później nowszych, betonowych prochowni i zespołów prochowni rozrzuconych wokół Modlina.

Modlin prochownie

Nieistniejąca już prochownia P7 została wybudowana na zapolu fortu VIII Stare Grochale. Był to pojedynczy, ceglany obiekt ok. 1200m na wschód od fortu VIII.

Prochownia pochodzi w pierwszego okresu budowy fortów wokół Modlina, czyli z końca XIX wieku. Prawdopodobnie konstrukcja była podobna do zachowanej prochowni P1 przy forcie w Zakroczymiu, czyli pojedynczy ceglany obiekt otoczony wałem. Kilka pomieszczeń z oknami, otoczone korytarzem, całość osłonięta ziemnym nasypem. W terenie można obecnie odnaleźć resztki ziemnych nasypów, nie zachowały się żadne elementy murowane.

W okresie międzywojennym prochownia nadal pełniła rolę magazynu amunicyjnego podlegającego pod Główną Składnicę Uzbrojenia nr 1, Filia nr 2 w Palmirach. Okoliczne prochownie działały jednak niewydolnie ze względu na brak normalnej linii kolejowej oraz panującą wewnątrz wilgoć. Okoliczne obiekty zostały połączone linią wąskotorową prowadzącą z fortu VII (także był magazynem amunicyjnym), przez kompleks P11 do ceglanej prochowni P7 "Harcerskie" oraz dalej do miejscowości Sady. Dalej przez Wisłę amunicję transportowano na barkach i było tak, aż do czasu wybudowania normalnego mostu w 1934 roku. Po rozbudowie składnicy w Palmirach stare, carskie prochownie straciły na znaczeniu.

Prochownię można zobaczyć na starych mapach. Na niemieckiej mapie "Karte des Westlichen Russlands" z 1915 roku, zaznaczony jest wał otaczający prochownię. Nie ma na mapie sąsiedniego kompleksu nowszych prochowni. Mapa ta była w skali 1:100 000 i bazowała na rosyjskich dwuwiorstówkach "Nowaja Topograficzeskaja Karta Zapadnoj Rossji" w skali 1:84 000. Na niemieckiej mapie z 1940 roku widać prochownię P7 składającą się tutaj z dwóch budynków oraz widać linię kolejki wąskotorowej biegnącą od prochowni, przez kompleks prochowni P11 Zajączka, aż do fortu VII w Cybulicach. Mapa ta była w skali 1:25 000 i bazowała w całości na polskich mapach WIG (Wojskowy Instytut Geograficzny) z lat 1930. XX w.

Prochownia obecnie nie istnieje. Brak informacji kiedy została zniszczona, ale prawdopodobnie w okresie II wojny światowej została uszkodzona i rozebrana po wojnie.

Prochownia P7 na starych mapach.
fot.1 Niemiecka mapa z 1915 roku.
fot.2 Polska mapa WIG z 1934 roku
fot.3 Niemiecka mapa z 1940 roku na bazie mapy WIG.
fot.4 Zdjęcia LIDAR w Geoportal.gov.pl, zaznaczone pozostałości prochowni P7, na południu widoczne prochownie kompleksu P11.
fot.5 Współczesna mapa topograficzna z Geoportal.gov.pl