Modlin - prochownie fortów

Forty wewnętrznego pierścienia Twierdzy Modlin (Nowogieorgijewsk / Новогеоргиевск) wyposażone zostały w dodatkowe prochownie ulokowane na ich zapolach. W sumie powstało jedenaście ceglanych a później nowszych, betonowych prochowni i zespołów prochowni rozrzuconych wokół Modlina.

Modlin prochownie

Betonowa prochownia P8 (Biała) została wybudowana na początku XX wieku na zapolu fortu II w Kosewie, w zasadzie pomiędzy fortem II a fortem III w Pomiechówku, ok. 500m na wschód od prochowni P4 (Czerwona).

Prochownia posiada dwa podstawowe pomieszczenia magazynowe komory prochowej, jedno pomieszczenie techniczne, dwa korytarze oraz trzy mniejsze pomieszczenia pomocnicze. Dwa korytarze i trzy pomieszczenia wychodzą do wspólnej przelotni osłaniającej wejścia przed ostrzałem. Część ścian wykonano z cegły, ale większość to konstrukcja betonowa. Całość osłonięta ziemnym nasypem. Na stropie posiadała cztery wysokie, metalowe kominy wentylacyjne. Jest to obiekt bliźniaczy do prochowni P2 i P3, z tą różnicą ze prochownia powstała na płaskim terenie dla dwie pozostałe wybudowano w zagłębieniu. W bezpośrednim sąsiedztwie prochowni poprowadzona była linia kolejki od fortu I, przez prochownie P2 i P3, fort II, prochownie P4 i P8 aż do głównej linii kolejowej.

Podobnie jak przy prochowniach P2 i P3 tutaj także powstał dodatkowy, mały schron pomocniczy. Aktualnie strasznie zarośnięty krzakami z dobudowanym obok budynkiem z czasów PRL.

W okresie powojennym prochownia była wykorzystywana na magazyny przez wojsko. W prochowni nie zachowały się żadne elementy pancerne, pozostałe resztki dwóch drzwiczek zabezpieczających otwory wentylacyjne, nie ma nawet futryn po drzwiach pancernych. Prochownia jest łatwo dostępna, ale dojście i okolice są bardzo mocno zarośnięte krzakami.

Prochownia P8 nazywana jest "Białą" (gdyż jest szara od betonu) w odróżnieniu od pobliskiej prochowni P4 nazywanej "Czerwoną" (która jest czerwona od cegieł ale biała od szpetnej farby) :-)

Prochownia P8 "Biała", stan na rok 2018.

Prochownia P8 "Biała" jest identyczna jak prochownia P2 "Myza". Powyżej prochownia P2 "Myza" w materiałach z przetargu WODTJ z 2016 roku, projekt Macieja Mroczyńskiego z pracowni Archimen (dawniej Archicon).

Prochownia P4 "Biała" na starych mapach.
fot.1 Niemiecka mapa z 1915 roku. Mapa "Karte des Westlichen Russlands" jest to niemiecka mapa z 1915 roku w skali 1:100 000. Prochownia nie jest tu poprawnie zaznaczona, są dwa obiekty w miejscu prochowni P4.
fot.2 Zdjęcia LIDAR w Geoportal.gov.pl, zaznaczona prochownia P8, widoczny pobliski fort II, fort III oraz prochownia P4 Czerwona.