Forty Twierdzy Zegrze

W skład Twierdzy Zegrze wchodzą dwa forty na terenie Zegrza (Umocnienie Duże oraz Umocnienie Małe) oraz dwa forty łącznikowe: w Dębem i w Beniaminowie. Planowane były także dwa kolejne forty łącznikowe w Pustelnikach i Maciołkach, jednak nie doczekały się realizacji.

Zegrze

Umocnienie Duże powstało jako pierwszy, główny fort twierdzy. Ulokowane zostało w jej zachodniej części, opierając się szyją o Narew a barkiem o Trakt Kowieński. Połączone było z Umocnieniem Małym za pomocą wału z suchym rowem fortecznym oraz drogą forteczną wzdłuż tego wału.

Umocnienie Małe powstało jako drugi fort twierdzy. Ulokowane zostało w jej wschodniej części, nad samą Narwią. Połączone było z Umocnieniem Dużym za pomocą wału z suchym rowem fortecznym oraz drogą forteczną wzdłuż tego wału. Fort miał za zadanie bronić, oprócz przedpola, także drogi wodnej na Narwi.

Fort Dębe został wybudowany przez Rosjan na przełomie XIX i XX wieku, jako fort łączący Twierdzę Zegrze z Twierdzą Modlin. Prace najprawdopodobniej rozpoczęły się w 1901 roku (wg niektórych źródeł w 1898). Projektantem fortu, jak też i fortu Beniaminów, był gen. Wieliczko.

Fort w Beniaminowie został wybudowany przez Rosjan na przełomie XIX i XX wieku, jako fort łączący Twierdzę Zegrze z Twierdzą Warszawa. Prace budowlane najprawdopodobniej rozpoczęto w 1904 roku. Projektantem fortu, jak też i fortu Dębe, był gen. Wieliczko.

Umocnienie Duże w Zegrzu, jeden z najciekawszych i najbardziej oryginalnych zabytków fortyfikacji w Polsce, został pod koniec 2002 roku sprzedany Narodowemu Bankowi Polskiemu. Nasz bank centralny zamierzał wybudować na terenie fortu skarbiec oraz centrum informatyczne. Wiązało się to z bezpowrotnym utraceniem jedynego takiego zabytku w tej części Europy.

Źródła / bibliografia

Strona tworzona jest w oparciu o źródła umieszczone tutaj:
źródła i bibliografia.