Legionowo - carski garnizon

W 1877 roku w miejscu dzisiejszego Legionowa powstała stacja Kolei Nadwiślańskiej Jabłonna. W miejscu przecięcia się linii kolejowej z Traktem Kowieńskim w 1891 roku rozpoczęto budowę carskiego garnizonu wojskowego. Historia carskich wojsk na tym terenie kończy się w sierpniu 1915 roku.

Legionowo - carski garnizon

Powstanie Legionowa ściśle wiąże się z carską koncepcją budowy Kolei Nadwiślańskiej (Droga Żelazna Nadwiślańska, Priwislinskaja żeleznaja doroga). Kolej ta połączyła żyzne tereny Ukrainy od Kowla, poprzez ziemie lubelskie (Chełm i Lubin) z ufortyfikowaną linią rzeki Wisły (Dęblin, Warszawa, Modlin) aż po granicę z Prusami w Mławie.

W XIX wieku Warszawski Okręg Wojskowy był najdalej wysuniętym na zachód rosyjskim okręgiem wojskowym. Jednocześnie Warszawa była drugim po Petersburgu europejskim miastem w imperium rosyjskim. Pod koniec lat 70-tych, po zaostrzeniu się sytuacji politycznej w Europie, Rosja zwróciła na ten obszar baczniejszą uwagę.

Jabłońska wojskowa komisja budowlana przygotowała w 1891 roku teren pod budowę koszar dla 2 batalionu piechoty fortecznej z Zegrza. Budowano głównie drewniane, parterowe budynki pozbawione piwnic, zamiast nich powstały w pobliżu różne komórki. Taką technikę stosowano w większości rosyjskich budynków garnizonowych.

W 1897 roku w Zegrzu zakończono budowę twierdzy zaporowej wraz z przeprawami przez Narew. Powstała także linia kolejowa łącząca Zegrze z Jabłonną. Do obsługi linii kolejowej przeznaczono 4 Batalion Kolejowy zakwaterowany w świeżo wybudowanych koszarach w Jabłonnie.

W 1898 roku w Jabłonie powstał Oddział Balonowy Warszawskiego Rejonu Fortecznego. Specjalnie dla oddziału zostały wybudowane koszary u zbiegu Traktu Kowieńskiego z drogą do Strugi (obecnie skrzyżowanie ul. Zegrzyńskiej ze Strużańską). Po drugiej stronie traktu powstał port balonowy ze stacją meteorologiczną.

1 sierpnia 1914 roku rozpoczęła się wojna rosyjsko-niemiecka. Jabłonna stała się jednym z ważniejszych punktów mobilizacji wojsk rosyjskich. Siłą rzeczy stała się także celem ataków niemieckich lotników. Ataki powietrzne ze sterowców były przeprowadzane nad Jabłonną, Nowym Dworem i głównie nad Warszawą. Bombardowania wyrządzały bardzo małe szkody, jednak znacznie przyczyniały się do demoralizowania rosyjskiego wojska.

Źródła / bibliografia

Strona tworzona jest w oparciu o źródła umieszczone tutaj:
źródła i bibliografia.