Legionowo - carski garnizon

W 1877 roku w miejscu dzisiejszego Legionowa powstała stacja Kolei Nadwiślańskiej Jabłonna. W miejscu przecięcia się linii kolejowej z Traktem Kowieńskim w 1891 roku rozpoczęto budowę carskiego garnizonu wojskowego. Historia carskich wojsk na tym terenie kończy się w sierpniu 1915 roku.

Legionowo - carski garnizon

Jabłońska wojskowa komisja budowlana przygotowała w 1891 roku teren pod budowę koszar dla 2 batalionu piechoty fortecznej z Zegrza. Budowano głównie drewniane, parterowe budynki pozbawione piwnic, zamiast nich powstały w pobliżu różne komórki. Taką technikę stosowano w większości rosyjskich budynków garnizonowych.

W kolejnym roku 1892 powiększono stan garnizonu o kolejne koszarowce, także drewniane. Wybudowano je symetrycznie po obu stronach drogi Jabłonna-Zegrze. Ponad 40 głównie parterowych budynków zostało przeznaczonych dla dwóch rezerwowych pułków piechoty (192 Drohiczyński i 193 Wawerski). Obóz stał na otwartym polu i piaszczystym podłożu. Wkrótce unoszone przez wiatr tumany piasku zaczęły wywoływać u żołnierzy choroby oczu. Aby temu zapobiec posadzono wokół drzewa wiążące swoimi korzeniami grunt. Część z nich rośnie w Legionowie do dziś.

Najbardziej reprezentacyjny budynek zajmowało w tym czasie dowództwo garnizonu (budynek tzw. starego kasyna). Składał się on z murowanej, starannie ozdobionej części środkowej oraz drewnianych, szalowanych skrzydeł. To właśnie w tym budynku mieścił się sztab polowy Warszawskiego Rejonu Fortecznego (na wypadek ćwiczeń i wojny). W czasach pokojowych dowództwo urzędowało w Warszawie. Po obu stronach budynku sztabu były wzniesione piętrowe budynki dla oddziałów łączności. Odchodził od nich brukowany trakt, wzdłuż którego rozwijał się garnizon. Budynek kasyna przetrwał do naszych czasów. Jednakże w 1990 roku, może do końca przemyślanie i niepotrzebnie przystąpiono do jego rozbiórki. W ten sposób został na zawsze utracony najpiękniejszy ze wszystkich obiektów w Legionowie.

Z najstarszych obiektów do naszych czasów zachowały się tylko dwa.

  • Pierwszy to piętrowy budynek na terenie dawnych zakładów "Aviotex" (drewniany z charakterystyczną zdobioną ceglaną klatką schodową). W czasie I wojny utracił jedno skrzydło i jedną murowaną klatkę schodową. Niestety w roku 2002 został rozebrany. Oficjalnym powodem był tragiczny stan budynku. Aktualnie w tym miejscu jest stacja benzynowa.
  • Drugi to budynek parterowy, który stał tuż przy wiadukcie drogowym (po prawej stronie jadąc w stronę Zegrza). Był bogato ozdobiony, posiadał drewniane nadokienniki i ozdobne kominy. Po kilku pożarach doczekał się opieki - w 2011 roku został odbudowany na terenie szkoły podstawowej nr 8 i mieści aktualnie filię legionowskiego muzeum. Za realizację odbudowy budynku przyznano wyróżnienie w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków "Zabytek Zadbany 2015".

Legionowo - koszary z 1892 roku dla piechoty fortecznej. Pierwsze zdjęcia nieistniejącego już piętrowego budynku. Drugie zdjęcia parterowego budynku przed odbudową.

contentmap_plugin


Źródła / bibliografia

Strona tworzona jest w oparciu o źródła umieszczone tutaj:
źródła i bibliografia.