Modlin - prochownie fortów

Forty wewnętrznego pierścienia Twierdzy Modlin (Nowogieorgijewsk / Новогеоргиевск) wyposażone zostały w dodatkowe prochownie ulokowane na ich zapolach. W sumie powstało jedenaście ceglanych a później nowszych, betonowych prochowni i zespołów prochowni rozrzuconych wokół Modlina.

Modlin prochownie

Nieistniejąca już ceglana prochownia P5 została wybudowana w ramach pierwszego pierścienia fortów pod koniec XIX wieku. Umieszczono ją obok lasu Dębinka na odcinku obrony w stronę Janówka.

Prochownia pochodzi w pierwszego okresu budowy fortów wokół Modlina, czyli z końca XIX wieku. Prawdopodobnie konstrukcja była podobna do zachowanej prochowni P1 przy forcie w Zakroczymiu, czyli pojedynczy ceglany obiekt, być może otoczony wałem. Kilka pomieszczeń z oknami, otoczone korytarzem, całość osłonięta ziemnym nasypem. Niestety do naszych czasów nie zachowały się żadne elementy prochowni. Prochownia zaznaczona jest jeszcze na mapach z lat 30-tych, na powojennych już jej nie ma.

Znalazłem zdjęcia lotnicze z 1939 roku, które najprawdopodobniej dokumentują prochownie P5 oraz P9. Na pierwszym zdjęciu w centralnej części pozostałości po starej prochowni P5. Po lewej stronie las Dębinka. Zdjęcie wskazywałoby na to, że prochownia P5 nie dotrwała do 1939 roku.

Zdjęcia niemieckich lotników z 1939 roku, widoczny teren prochowni P5 i P9

Prochownia P5 na starych mapach, obok widoczny zespół prochowni P9.
fot.1 Niemiecka "Karte des Westlichen Russlands" z 1915 roku w skali 1:100 000, oparta na mapach rosyjskich.
fot.2 Polska mapa WIG (Wojskowy Instytut Geograficzny) z 1934 roku w skali 1:25000.
fot.3 Ciekawa niemiecka mapa z 1938 roku z zaznaczonymi fortami i prochowniami, oparta o polską mapę WIG w skali 1:100 000.Zaznaczona stara prochownia P5 jako Mun oraz obok zespół prochowni P9 znakiem zapytania.