Modlin - prochownie fortów

Forty wewnętrznego pierścienia Twierdzy Modlin (Nowogieorgijewsk / Новогеоргиевск) wyposażone zostały w dodatkowe prochownie ulokowane na ich zapolach. W sumie powstało jedenaście ceglanych a później nowszych, betonowych prochowni i zespołów prochowni rozrzuconych wokół Modlina.

Modlin prochownie

Ceglana prochownia P4 została wybudowana na międzypolu fortu II Kosewo i fortu III Pomiechówek. Jest to pojedynczy obiekt, możliwe że pierwotnie był otoczony wałem z fosą tak jak prochownia P1.

Prochownia powstała w ramach budowy pierwszego pierścienia fortów pod koniec XIX wieku. Konstrukcja podobna po koszar w starych ceglanych fortach, w tym przypadku jest to dziesięć pomieszczeń z oknami i drzwiami (dwa mniejsze pomieszczenia, osiem większych), otoczonych korytarzem mającym na celu izolację od wilgoci oraz komunikację (jest wejście z korytarza to większych pomieszczeń). Całość przykrywa nasypem ziemnym. W bezpośrednim sąsiedztwie prochowni poprowadzona była linia kolejki od fortu I, przez prochownie P2 i P3, fort II, prochownie P4 i P8 aż do głównej linii kolejowej oraz odgałęzienie do fortu III.

Prochownia P4 nazywana jest "Czerwoną" w odróżnieniu od pobliskiej prochowni P8 nazywanej "Białą", przy czym prochownia "Czerwona" jest wykonana z czerwonej cegły ale pomalowanej szpetnie na biało. Częściowo zniszczony jest nasyp na stropie prochowni. Prochownia jest czyszczona z białej farby, okoliczny teren jest równany i porządkowany (stan na wiosnę 2018).

Prochownia P4, rok 2018. Prochownia w trakcie czyszczenia, usunięto część białej farby.

Prochownia P4 na starych mapach.
fot.1 Niemiecka mapa z 1915 roku. Mapa "Karte des Westlichen Russlands" jest to niemiecka mapa z 1915 roku w skali 1:100 000, oparta na mapach rosyjskich dwuwiorstówkach (Nowaja Topograficzeskaja Karta Zapadnoj Rossji) w skali 1:84 000. Mapy te opracowane były dla terenów byłego zaboru rosyjskiego. Mapy tylko w formie czarno-białej.
fot.2 Zdjęcia LIDAR w Geoportal.gov.pl, zaznaczona prochownia P4, widoczny pobliski fort II, fort III oraz prochownia P8 Biała.