Modlin - prochownie fortów

Forty wewnętrznego pierścienia Twierdzy Modlin wyposażone zostały w dodatkowe prochownie ulokowane na ich zapolach. W sumie powstało jedenaście ceglanych a później nowszych, betonowych prochowni i zespołów prochowni rozrzuconych wokół Modlina.

Modlin prochownie

Zespół czterech betonowych prochowni P10 został wybudowany w latach 1912-1915 za zapolu fortu V w Dębinie (Czosnów), w odległości ok. 3km na północ od fortu.

Zespól prochowni jest podobny do obiektu P11 na zapolu fortu w Cybulicach. Zespól składa się z 4 obiektów o różnej wielkości. Magazyny amunicyjne mają konstrukcję głównie betonową, niektóre wewnętrzne elementy wykonane są z cegieł. Posiadają charakterystyczne przelotnie przy wejściach. Dookoła pomieszczeń magazynowych umieszczono tunel pozwalający na izolację od wilgoci oraz wentylację.

Prochownie w okresie PRL były użytkowane jako magazyny wojskowe. Obecnie są własności mieszczącej się obok firmy transportowej.

Zespól prochowni nazywany jest także "Fortem Ordona", tak też nazywa się ulica obok nieruchomości.

Prochownia P11 na starych mapach.
fot.1 Niemiecka mapa z 1915 roku. Mapa "Karte des Westlichen Russlands" jest to niemiecka mapa z 1915 roku w skali 1:100 000, oparta na mapach rosyjskich dwuwiorstówkach (Nowaja Topograficzeskaja Karta Zapadnoj Rossji) w skali 1:84 000. Mapy te opracowane były dla terenów byłego zaboru rosyjskiego. Mapy tylko w formie czarno-białej.
fot.2 Polska mapa z 1930 roku. Mapy WIG (Wojskowy Instytut Geograficzny) zostały opracowane w latach 1919-1939. Wydane w latach 30-tych XX wieku mapy są uważane za jedne z najlepszych na świecie. Powstały w skali od 1:100 000, w formie kolorowej (4 kolory). Były także częściowo wydawane mapy w skalach od 1:25 000 do 1:300 000 w formie czarno-białej.
fot.3, 4 Niemieckie mapy z 1940 roku w całości oparte na polskich mapach WIG.
fot.5 Zdjęcia LIDAR w Geoportal.gov.pl, zaznaczone prochownie P10.

contentmap_plugin


Źródła / bibliografia

Strona tworzona jest w oparciu o źródła umieszczone tutaj:
źródła i bibliografia.