Modlin - prochownie fortów

Forty wewnętrznego pierścienia Twierdzy Modlin (Nowogieorgijewsk / Новогеоргиевск) wyposażone zostały w dodatkowe prochownie ulokowane na ich zapolach. W sumie powstało jedenaście ceglanych a później nowszych, betonowych prochowni i zespołów prochowni rozrzuconych wokół Modlina.

Modlin prochownie

Zespół prochowni P11 został wybudowany w latach 1912-1915 za zapolu fortu VII w Cybulicach. Prochownie nosiły imię gen. Józefa Zajączka.

Zespól składa się z pięciu prochowni - jednej mniejszej z dwoma komorami magazynowymi oraz pozostałych z czterema pomieszczeniami. Magazyny amunicyjne mają konstrukcję głównie betonową, niektóre wewnętrzne elementy wykonane są z cegieł. Posiadają charakterystyczne przelotnie przy wejściach. Dookoła pomieszczeń magazynowych umieszczono tunel pozwalający na izolację od wilgoci oraz wentylację.

Prochownie nie doznały zniszczeń podczas działań wojennych i dopiero na początku XXI wieku zostały okradzione z licznych pancernych drzwi i okiennic. Pozostały pojedyncze pancerne elementy oraz metalowe elementy wentylacji.

Prochownie są łatwo dostępne, na terenie starego lasu (Bór Kazuński), ale oficjalnie jest to teren Kampinoskiego Parku Narodowego, gdzie nie wolno przebywać poza oznakowanymi szlakami. Wycieczka może się więc zakończyć mandatem od Służby Leśnej.

Zespół prochowni P11, rok 2006.

Prochownia P11 na starych mapach.
fot.1 Niemiecka mapa z 1915 roku. Mapa "Karte des Westlichen Russlands" jest to niemiecka mapa z 1915 roku w skali 1:100 000, oparta na mapach rosyjskich dwuwiorstówkach (Nowaja Topograficzeskaja Karta Zapadnoj Rossji) w skali 1:84 000. Mapy te opracowane były dla terenów byłego zaboru rosyjskiego. Mapy tylko w formie czarno-białej.
fot.2,3 Polska mapa z 1930 roku. Mapy WIG (Wojskowy Instytut Geograficzny) zostały opracowane w latach 1919-1939. Wydane w latach 30-tych XX wieku mapy są uważane za jedne z najlepszych na świecie. Powstały w skali od 1:100 000, w formie kolorowej (4 kolory). Były także częściowo wydawane mapy w skalach od 1:25 000 do 1:300 000 w formie czarno-białej.
fot.4 Niemiecka mapa z 1940 roku. Niemieckie mapy z okresu II Wojny Światowej są w całości oparte na polskich mapach WIG.
fot.5 Zdjęcia LIDAR w Geoportal.gov.pl, zaznaczone prochownie P11, na południu widoczny fort VII.