Varia

W tej sekcji umieszczane są inne materiały forteczne, bunkrowe i urbexowe z naszych podróży. Zwłaszcza takie, które nie dotyczą bezpośrednio Modlina, Warszawy i Zegrza.

varia

Fort II w Kosewie był często fotografowany w czasie obu wojen. Zapraszam na małe porównanie tego co było kiedyś i co jest teraz.

Zdjęcia pochodzą w większości z 1915 roku a część z 1939. Niektórych nie jestem pewien datowania. Całość informacji o forcie tutaj: Fort II Kosewo.

Fort II Kosewo, kiedyś vs 2020.
fot.1. 1915 - centralny punkt fortu
fot.2. 1915 - koszary szyjowe
fot.3. 1915 - schron pogotowia na lewej części czoła, już nie ma kolejki wąskotorowej
fot.4. 1939 - centralny punkt fortu
fot.5. 1915 - tradytor prawego barku
fot.6. 1915 - styk fosy szyjiwej i prawego barku, w tle kaponiera szyjowa a na górze tradytor na prawym barku
fot.7. 1939 - fosa rpawego barku z kaponierą skarpową