Warszawa - zewnętrzny pierścień fortów

W ramach pierwszego etapu budowy fortowej Twierdzy Warszawa powstały umocnienia zewnętrznego pierścienia fortów. W latach 1885-1890 wybudowano 18 dzieł numerowanych od I do XIV a rozmieszczonych w odległości ok. 8km od centrum miasta.

Ten dział wymaga uzupełnienia - chcesz pomóc? Napisz do mnie.

Warszawa zewnętrzny pierścień

W celu wzmocnienia wschodniego boku Warszawskiego Obszaru Fortecznego zaplanowano linię fortów łącznikowych Warszawa-Zegrze składających się z pięciu obiektów. Jednym z fortów był nieistniejący już Fort Kawęczyn

Dwa z zaplanowanych pięciu fortów, ulokowane były na terenie dzisiejszej Warszawy - Fort Wawer i Fort Kawęczyn. Kolejne dwa w Pustelnikach i Maciołkach nigdy nie doczekały się realizacji. Ich budowę zaprzestano na oczyszczeniu przedpola i przygotowaniu dróg fortecznych. Natomiast ostatni z piątki, fort w Beniaminowie, został wybudowany i przetrwał do naszych czasów.

Forty w Wawrze i Kawęczynie powstały w latach 1892-1893. Zbudowano je w przeciągu jednego roku. Zostały usytuowane w odległości 3km od siebie i zostały zrealizowane według tego samego projektu. Były to forty jednowałowe z rowem fortecznym wypełnionym wodą. Oprócz szyi fortu nie posiadały kaponier a fosa była broniona bezpośrednio z wałów. Powierzchnia fortów wynosiła ok. 2ha. Bliskie usytuowanie obiektów pozwoliło na szybką i sprawną budowę a także na ograniczenie kosztów i ustanowienie jednego kierownictwa dla budowy obydwu fortów.

Fort Kawęczyn został wybudowany w miejscu przecięcia się linii kolejowej do Terespola z drogą forteczną do Zegrza.

Rozkazem z 31 stycznia 1909 roku fort został przeznaczony do likwidacji. Został fragmentami rozebrany jeszcze przed I Wojną Światową. W okresie międzywojennym istniały ruiny fortu, a ostatnie ślady po dawnych umocnieniach zniknęły dopiero w latach 50-tych XX wieku.

Fort Kawęczyn znajdował się w miejscu obecnego boiska przy skrzyżowaniu ul. Strażackiej i ul. Zesłańców Polskich. Skrzyżowanie tych ulic było wejściem do fortu.

Fort Kawęczyn
fot.1. Niemiecka mapa z 1914 roku (Nowogeorgijewsk-Segrshe-Warschau) w skali 1:25 000. Fort błędnie zaznaczony, powinien być na skraju lasu, dalej na wschód.
fot.2 i 3. Niemiecka pocztówka z 1915 roku z ruinami fortu.