Modlin - zewnętrzny pierścień fortów

W 1909 roku zmieniono koncepcję obrony zachodniej części Rosji - twierdzę w Warszawie i w Zegrzu przeznaczono do likwidacji, a twierdzę w Modlinie (Nowogieorgijewsk / Новогеоргиевск) postanowiono jednak rozbudować. W latach 1912-15 powstał wokół Modlina drugi pierścień fortów (od IX do XVIII) wraz z dziełami pośrednimi (od D-1 do D-10). Tylko nieliczne z tych obiektów zostały wybudowane w całości do czasu rozpoczęcia wojny.

Modlin forty zewnetrzne

Fort XVI (XVIa) w Czarnowie, podobnie jak pozostałe obiekty zewnętrznego pierścienia fortów Twierdzy Modlin, był budowany przez Rosjan w latach 1912-1915. Tak samo jak pozostałe obiekty, nigdy nie został dokończony. Mimo, że ten fort brał udział w najcięższych walkach o twierdzę w 1915 roku, to przetrwał do naszych czasów bez większych zniszczeń.

Projekt fortu w zakresie ogólnej koncepcji jest podobny do standardowego projektu fortu inż. Wieliczki z 1909 roku (F1909). Nie jest to dokładna realizacja tego projektu, ale zawiera jego główne założenia. Obiekt jest podobny w niektórych rozwiązaniach i detalach architektonicznych do fortu XII Błogosławie. Fort zaplanowano jako dzieło skierowane w stronę północno-wschodnią. Umocnienia zaprojektowano tak, aby wytrzymały pojedyncze trafienia z haubicy 28 cm - w tym celu zastosowano odpowiednio grube, betonowe stropy oraz wzmocnienia ze stalowych profili.

Fort został zaprojektowany jako dzieło ziemno-betonowo o narysie trapezu o wymiarach ok. 400 metrów szerokości i ok. 200 metrów głębokości (od czoła do szyi). Miał być otoczony suchym rowem fortecznym i pojedynczym wałem. Fosa w części czołowej i barkowej miała być zabudowana betonową przeciwskarpą z zakrytymi chodnikami komunikacyjnymi wewnątrz. Fosa w części czołowej i lewego barku miała być broniona z lewej kaponiery. Prawa kaponiera miała bronić fosy prawego barku. Kaponiery miały posiadać zakrytą komunikację poterną poprowadzoną z przeciwskarpy do podwalni w centralnej części fortu. Główną częścią fortu miała być duża podwalnia pod całym wałem czołowym i barkowym. W szerszej części podwalni, na barkach, miały być zorganizowana część koszarowa m.in. z pryczami dla załogi fortu umieszczonymi na ścianach. W części czołowej podwalnia miała mieć wejścia z przelotniami, a na ich stropie stanowiska bojowe z betonowym przedpiersiem dla żołnierzy z bronią ręczna. Na styku barku i czoła fortu podwalnia miała posiadać pancerne, ruchome wieżyczki bojowe. W barkach, na zakończeniach podwalni miały powstać tradytory do obrony Międzypola, z działobitniami dla artylerii. Szyja fortu miała być broniona przez kaponierę szyjową połączoną z podwalnią centralną poterną. Na forcie nie planowano wybudowania regularnych koszar. Budowniczowie umocnień z tego okresu zakładali, że wojsko będzie stacjonowało na terenie fortu tylko w sytuacji bojowej… Ale budowy fortu nigdy nie dokończono, więc część elementów nigdy nie powstała, albo powstała niezgodnie z pierwotnymi planami.

Wybudowano całą lewą kaponierę, łącznie z częścią chodników kontrminowych. Kaponiera posiada osiem izb bojowych dla dział artylerii fortecznej Nordenfelt 58mm oraz dla broni ręcznej. Kaponiera posiada wyjście do fosy z przelotnią oraz zachowaną kratą forteczną. Powstała poterna z kaponiery do podwalni do wnętrza fortu. Nie wybudowano przeciwskarpy, a wiec nie ma też połączenia z prawą kaponierą. Prawa kaponiera powstała w formie prowizorycznej. Część bojowa składa się z dwóch izb dla dział artylerii fortecznej oraz wejścia z drzwiami pancernymi. Część bojowa nie jest w żaden sposób połączona z wnętrzem fortu i posiada tylko wyjście bezpośrednio do fosy. Za kaponierą wybudowano chodniki kontrminowe z oddzielnymi wejściami, także z drzwiami pancernymi. Ta część w dużej części wykonana jest prowizorycznie z użyciem kamieni i z pozostawionym w murach szalunkiem. Jest to bardzo ciekawy element fortu, ale w normalnych warunkach nigdy by nie został wybudowany w ten sposób.

W centralnej części fortu powstała podwalnia. Część czołowa wykonana jest w całości, posiada trzy komplety wejść z przelotniami, a na stropach tych wejść są stanowiska bojowe dla żołnierzy. Wybudowano także cały fragment lewego barku i zakończono wejściem z przelotnią, gdzie w późniejszym etapie powstałby tradytor. Fort nie posiadał wiec stanowisk dla obrony dalekiej. Powstał także szyb do montażu pancernej wieżyczki, ale tej ostatniej nigdy nie zamontowano. Na prawym barku całego tego fragmentu już wybudowano. Podwalnia w części barkowej jest szersza i miała pełnić cele koszarowe.

Z podwalni poproadzono poternę do części szujowej fortu. Na końcu tej poterny niestety nie wybudowano planowanej kaponiery szyjowej. Poterna kończy się wyjściem bez stanowisk bojowych. W czasie wojny umieszczono w tej poternie agregat prądotwórczy.

Międzypole fortu miało powstać jako ciągły stok bojowy od fortu XVI aż do dzieła D-8. Nie zostało to jednak wybudowane. Przed samym atakiem powstałym na tym terenie lekkie umocnienia polowe. Na zapolu powstały ciężkie schrony polowe na ok. 100 żołnierzy.

Fort XVI w Czarnowie w czasie I wojny światowej znajdował się na linii głównego ataku wojsk niemieckich. Atak rozpoczął się 13 sierpnia 1915 roku. Jako główny cel wojska niemieckie obrały sobie forty grupy Carski Dar oraz właśnie fort XVI. 14 sierpnia rozpoczął się całodniowy ostrzał artyleryjski tego rejonu twierdzy. Następnego dnia ruszył szturm na fort XV i grupę Carski Dar, w wyniku którego 16 sierpnia Niemcy zajęli fort na prawym skrzydle grupy. 17 sierpnia rozpoczął się także bezpośredni atak na fort XVI. Fort został trafiony skutecznie w jednym miejscu - ostrzał zabił 30 żołnierzy rosyjskich, uszkodził także studnię i oświetlenie elektryczne. Tego samego dnia załoga fortu została wzmocniona nowymi żołnierzami, ale jednocześnie wieczorem podjęto decyzję o wycofaniu się. Rosjanie opuścili cały pomiechowski odcinek obrony w nocy z 17 na 18 sierpnia. Następnego dnia Niemcy wkroczyli na teren fortu... 20 sierpnia 1915 roku gen. Bobyr podpisał kapitulację Twierdzy Modlin.

Śladem tych walk z 1915 roku jest, zlokalizowany na prawym barku fortu, mały cmentarz żołnierzy niemieckich ze 101 pułku saskiego landwery. Cmentarz jest bardzo zniszczony i trudno czytelny w terenie, zachowały się tylko pojedyncze elementy i ogrodzenie. Całość otoczona jest niskim wałem ziemnym.

Międzypole fortów XVI i D8 w 1915 roku

Międzypole fortów XVI i D8 w 1915 roku
Zdjęcia niemieckich żołnierzy na zdobytym międzypolu fortów, być może także na terenie samego fortu.

Fort XVI w Czarnowie na planach

Fort XVI w Czarnowie na planach
fot.1-4 plany fortów standardowych inż. Wieliczki F1889 i F1909
fot.5 plan fortu XVI wg. J.Jastrzębskiego 1926
fot.6 plan prawej kaponiery z białej karty z 1986 roku, autor A.Stępień
fot.7 plan lewej kaponiery z białej karty z 1986 roku, autor A.Stępień
fot.8 plan podwalni z białej karty z 1986 roku, autor A.Stępień
fot.9 plan fortu XVI wg. Ryszarda Bochenka 2003

W trakcie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, w dniu 16 sierpnia wojska rosyjskie otrzymały rozkaz zajęcia fortów XIV, XV i XVI. Rosyjski plan nie udał się i jeszcze przed południem tego dnia Polacy skutecznie natarli na wojska rosyjskie, w wyniku czego wróg wycofał się i nie powtórzył już ataku na forty. Polskie wojska kontynuowały natarcie w stronę Nasielska i Serocka.

W okresie międzywojennym fort nie był użytkowany przez polskie wojsko, ze względu na znaczne oddalenie od rdzenia twierdzy. Dopiero pod koniec lat 1930. na forcie zaczęto testować pancerze forteczne. Na stropie fortu, w centralnej części podwalni, zamontowano pruską kopułę obserwacyjną pozyskaną z niemieckich składów zaraz po zakończeniu I wojny światowej (więcej o kopule: Pruska kopuła obserwacyjna w polskiej fortyfikacji). Na stropie zamontowano także polski, nowoprojektowany pancerz dla karabinu ckm tzw. hauba pancerna (więcej w artykule: Kopuła bojowa na ckm z 1934 roku – HAUBA nowatorski pancerz). Oba pancerze zachowały się do czasów współczesnych. W fosie fortu testowano także elementy pancerne poprzez ich ostrzał - po tych testach pozostały do dzisiaj fragment betonowe ze stalowymi pierścieniami po kopule pancernej wyprodukowanej w Hucie Zygmunt - więcej na ten temat w artykule Ćwiczenia doświadczalne – ostrzał obiektów i elementów pancernych. Część I.

W czasach PRL fort był w posiadaniu naszego wojska, ale tylko przez krótki czas był użytkowany przez wojsko. Później był dzierżawiony przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Stanisławowie. W roku 1986 nie był już użytkowany przez żaden podmiot, ale nadal był w posiadaniu wojska. Ostatecznie na terenie umocnień ulokowano kompleks ogródków działkowych. Obecnie właścicielem terenu są działkowcy zrzeszeniu w Stowarzyszeniu Miłośników Fortu XVI w Czarnowie.

Fort XVI jest zachowany w dobrym stanie. Czytelne są wszystkie elementy ziemne, chociaż fort jest bardzo zarośnięty i w okresie letnim trudny do eksploracji. Zachowanych jest kilka krat fortecznych, słupków i drzwi pancernych. Zachowane są stalowe wzmocnienia stropów, a miejscami są także resztki oryginalnej instalacji elektrycznej - izolatory i kable na ścianach. Zachowane są obie pancerne wieżyczki z okresu międzywojennego. Elementy betonowe doskonale przetrwały obie wojny, jest tylko jedno miejsce trafienia z 1915 roku. W środku widać ślady walk, ale żaden z elementów fortu nigdy nie został wysadzony. Obiekt jest jednak bardzo mocno zawilgocony, często bywa zalany wodą w kaponierach, poternie i nawet w podwalni. Teren fortu jest bardzo mocno zarośnięty, zwłaszcza w obszarze fosie, a na wałach rosną dorodne świerki. Zwiedzanie wnętrz robi olbrzymie wrażenie, głównie ze względu na to iż na powierzchni widocznych jest kilka niepozornych wejść prowadzących do zaskakująco dużej struktury podziemnych chodników.

Obiekt jest prywatny i należy do działkowców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Miłośników Fortu XVI w Czarnowie. Niestety działkowcy traktują fosę fortu jako śmietnik, nie widać aby byli zainteresowani zabytkiem. Posprzątany jest jedynie teren przed podwalnią i zorganizowano tam teren rekreacyjny.

Fort jest zamknięty i niedostępny dla zwiedzania indywidualnego. Obiekt można jednak zwiedzać w formie zorganizowanej jedynie z przewodnikiem z twierdzamodlin.pl..


Fort XVI w Czarnowie, rok 2023 i kilka zdjęć z roku 2006
Kolejno zdjęcia: pancerzy, wejść do podwalni, lewej kaponiery, prawej kaponiery oraz wnętrza podwalni.

Fort XVI w Czarnowie, rok 2023 i kilka zdjęć z roku 2006
Kolejno zdjęcia: pancerzy, wejść do podwalni, lewej kaponiery, prawej kaponiery oraz wnętrza podwalni.

Fort XVI Czarnowo na mapach

Fort XVI Czarnowo na mapach
fot.1 niemiecka mapa z 1915 roku
fot.2 plan niemieckiego ataku 1915 roku na fort XVI, plan pochodzi z książki z 1926roku
fot.3 polska mapa WIG z 1934 roku, w skali 1:25 000
fot.4 niemiecka mapa z 1938 roku, bazująca na mapach polskich mapach WIG 1:100 000, ciekawostka - jest to mapa z naniesionymi fortyfikacjami
fot.5 współczesne zdjęcie Lidar z Geoportal.gov.pl

Opracowano na podstawie:

  • płk. J. Jastrzębski "Obrona Modlina w r.1915" w "Saper i Inżynier Wojskowy", Warszawa 1926,
  • Franz Bettag ”Die Eroberung von Nowo Georgiewsk", Berlin 1926,
  • Ryszard Bochenek "Twierdza Modlin", wyd. Bellona, Warszawa 2002,
  • Franz Aufmann hauba.pl
  • Mapster - Mapy archiwalne Polski i Europy Środkowej,
  • Rzeźba terenu (lidar) z geoportal.gov.pl,
  • Karty ewidencyjne zabytków i architektury i budownictwa tzw. karta biała z zabytek.pl wykonane w 1986 roku przez A.Stępień.

Źródła / bibliografia

Strona tworzona jest w oparciu o źródła umieszczone tutaj:
źródła i bibliografia.