Modlin - prochownie fortów

Forty wewnętrznego pierścienia Twierdzy Modlin wyposażone zostały w dodatkowe prochownie ulokowane na ich zapolach. W sumie powstało jedenaście ceglanych a później nowszych, betonowych prochowni i zespołów prochowni rozrzuconych wokół Modlina.

Modlin prochownie

Ceglana prochownia P1 została wybudowana w ramach budowy pierwszego pierścienia fortów, na zapolu fortu I w Zakroczymiu, w odległości ok.1200m. Jest to pojedynczy obiekt otoczony wałem z fosą. Konstrukcja bardzo podobna jak koszary w strych ceglanych fortach - w tym przypadku sześć identycznych pomieszczeń z oknami, otoczonych korytarzem mającym na celu izolowania od wilgoci oraz komunikację.

Prochownia na przestrzeni dziejów służyła jako pomieszczania magazynowe zarówno dla wojsk rosyjskich, polskich jak i niemieckich, w tym także w czasie II wojny światowej jako niemieckie stanowiska bojowe.

Prochownia P1 jest łatwo dostępna. Zachowana jest w bardzo dobrym stanie chociaż stoi opuszczona. Cieszą oko zwłaszcza pięknie ceglane zdobienia, które oparły się próbie czasu. Całość otoczona jest wałem i fosą w kształcie sześciokąta.

Prochownia jest własnością gminy Zakroczym. Powstały dokumenty opisujące możliwości zagospodarowania na cele hotelowe i usługowo-rekreacyjne, ale nie doczekały się realizacji.

Prochownia P1, rok 2006.

Prochownia P1 na starych mapach.
fot.1 Niemiecka mapa z 1915 roku. Mapa "Karte des Westlichen Russlands" jest to niemiecka mapa z 1915 roku w skali 1:100 000, oparta na mapach rosyjskich dwuwiorstówkach (Nowaja Topograficzeskaja Karta Zapadnoj Rossji) w skali 1:84 000. Mapy te opracowane były dla terenów byłego zaboru rosyjskiego. Mapy tylko w formie czarno-białej.
fot.2 Polska mapa WIG w skali 1:100 000 z 1930 roku.
fot.3 Polska mapa WIG w skali 1:25 000 z 1934 roku.
fot.4 Niemiecka mapa z 1940 roku w skali 1:100 000. Niemieckie mapy z okresu II Wojny Światowej są w całości oparte na polskich mapach WIG.
fot.5 Zdjęcia LIDAR w Geoportal.gov.pl, zaznaczona prochownia P1, widoczny pobliski fort I oraz prochownia P2 Myza.

contentmap_plugin


Źródła / bibliografia

Strona tworzona jest w oparciu o źródła umieszczone tutaj:
źródła i bibliografia.