Warszawa - wewnętrzny pierścień fortów

Umocnienia wewnętrznego pierścienia fortów Twierdzy Warszawa rozpoczęto budować w 1886 roku. Powstało tylko pięć fortów ulokowanych na zachodnim brzegu Wisły, 2-3 km za dziełami zewnętrznego pierścienia.

Ten dział wymaga uzupełnienia - chcesz pomóc? Napisz do mnie.

Warszawa wewnętrzny pierścień

Fort W-Szcza - Fort Odolany, a w zasadzie małe dzieło piechoty, powstał w ramach modernizacji pierścienia fortów Twierdzy Warszawa. Został wybudowany w latach 1889-92. Rosyjska nazwa fortu to dwie pierwsze litery sąsiednich dzielnic zapisane cyrylicą, czyli W - Wola i Szcze - Szczęśliwice. Niemiecka transkrypcja nazwy to W-Tscha.

Obiekt powstał jako mały, ziemny punkt oporu o wymiarach ok. 100 x 250 metrów. Miał jeden wał i był wyposażony w dwa małe, betonowe schrony obok stanowisk bojowych na wale. Posiadał narys z kleszczowo załamanym czołem (kształt podobny do litery W), dwa główne stanowiska bojowe na wale czołowym oraz dwa stanowiska na wale w szyi. Był jednym z sześciu takich samych umocnień na terenie Warszawy.

Dzieło ulokowano w pobliżu dwóch linii kolejowych - kaliskiej i wiedeńskiej, a jednocześnie w pasie wałów fortecznych łączących Fort Wola z Fortem Szczęśliwice. Fosa fortu była połączona z tym długim wałem międzyfortecznym. Umocnienia ulokowano tuż przy administracyjnych granicach Warszawy - co ciekawe sąsiednie forty Wola i Szczęśliwice były formalnie poza Warszawą. Cały pas fortów i wałów wewnętrznego pierścienia wyznaczał granice i ograniczał rozwój Warszawy aż do 1916 roku. Zgodnie z ówczesnymi przepisami w pobliżu obiektów fortecznych nie można było stawiać żadnych nowych budynków.

Fort podlegał rozkazowi z 31 stycznia 1909 roku o likwidacji twierdzy w Warszawie. Dwa betonowe schrony przygotowano do wysadzenie, ale fortu nigdy nie zlikwidowano.

Fort jeszcze w okresie międzywojennym istniał w całości. Dopiero podczas rozbudowy linii kolejowej w stronę Pruszkowa i powstawania nowych bocznic kolejowych splantowano południową połowę dzieła. W okresie międzywojennym teren zajęty wcześniej przez wały międzyfortowe mógł zostać w końcu zabudowany. Powstały tam budynki Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej oraz budynki straży pożarnej przy lokomotywowni na Odolanach, w dalszej części budynki policyjne a także ogródki działkowe.

W czasach wojennych niedaleko fortu powstał nieduży schron przeciwlotniczy.

Obecnie pozostałości dzieła, w postaci północnego fragmentu fosy i jednego, betonowego schronu, znajdują się pomiędzy dwoma liniami kolejowymi do Pruszkowa i Ożarowa, przy ul. Potrzebnej. Teren jest trudno dostępny i w zasadzie niezbyt ciekawy do zwiedzania (nawet jak dla maniaków fortyfikacji). Okolice to liczne bocznice kolejowe i generalnie wielki śmietnik.

Fort Odolany - jedyny betonowy schron. Zdjęcia źródło: Wikimedia.org CC BY-SA 3.0

Fort Odolany na starych mapach i zdjęciach.

Fort Odolany na starych mapach i zdjęciach.
fot.1 Niemiecka mapa z 1914 roku w skali 1:25 000 (źródło: Mapster)
fot.2 Mapa WIG w skali 1:25 000. Fort już nie był oznaczony (źródło: Mapster)
fot.3 Fort Szcza-M.Rakowiec na zdjęciu z 1935 roku, jest to bliźniaczy fort zachowany do dzisiaj, także posiadający połączenie z linią wałów (źródło: Mapa historyczna Warszawy)
fot.4 Zdjęcie lotnicze z 1935 roku, widoczny jedyny ocalały schron (źródło: Mapa historyczna Warszawy)
fot.5 Rosyjskie zdjęcie lotnicze z 1945 roku (źródło: Mapa historyczna Warszawy)

Opracowano na podstawie:


Mapa fortyfikacji

mapa fortyfikacji

Źródła / bibliografia

Strona tworzona jest w oparciu o źródła umieszczone tutaj:
źródła i bibliografia.