Modlin - wewnętrzny pierścień fortów

Wewnętrzny pierścień fortów Twierdzy Modlin, składający się ceglanych dzieł I-VIII, budowano od 1883 roku. Umocnienia powstawały głównie na planie standardowego fortu z 1879 roku. Forty w kolejnych latach były przebudowane i zmodernizowane, aby nadążyć za zmieniającą się techniką wojskową.

Modlin forty wewnętrzne

Fort VIII wybudowano niedaleko wsi Stare Grochale w latach 1883-1888 w ramach budowy pierwszego (wewnętrznego) pierścienia fortów Twierdzy Modlin. Obiekt został wybudowany z cegły na bazie wzorcowego projektu fortu F1879.

W związku z bardzo szybkim postępem techniki wojskowej fort od razu po zakończeniu budowy okazał się być konstrukcją przestarzałą, nieodpowiednią do ówczesnych możliwości artylerii. W latach 1894-1900 fort został zmodernizowany, najważniejsze elementy bojowe zostały zastąpione przez obiekty betonowe, jednocześnie zrezygnowano z konstrukcji dwuwałowej. Docelowa konstrukcja fortu prawdopodobnie była bardzo podobna do fortu V w Czeczotkach.

Możliwe, że na forcie powstała betonowa przeciwskarpa z kaponierą taka sama jak na forcie V. Istnieje zdjęcie z 1939 roku opisane jako fort VI ale pozostałości w terenie przeczą temu. Wszystko wskazuje na to, że zdjęcie pochodzi właśnie z fortu VIII, chociaż brak mi dowodów na potwierdzenie tej tezy.

Aktualnie fort jest mocno zniszczony. Znajduje się na terenie zajętym przez wojsko, częściowo na forcie znajduje się strzelnica.

Kaponiera przeciwskarpowa. Zdjęcia z 1939 roku opisane jako fort VI, ale możliwe iż był to jednak fort VIII.

Fort VIII na starych mapach.
fot.1. Mapa "Karte des Westlichen Russlands" jest to niemiecka mapa z 1915 roku w skali 1:100 000, oparta na mapach rosyjskich dwuwiorstówkach (Nowaja Topograficzeskaja Karta Zapadnoj Rossji) w skali 1:84 000. Mapy te opracowane były dla terenów byłego zaboru rosyjskiego. Mapy tylko w formie czarno-białej.
fot.2 Mapy WIG (Wojskowy Instytut Geograficzny) zostały opracowane w latach 1919-1939. Wydane w latach 30-tych XX wieku mapy są uważane za jedne z najlepszych na świecie. Powstały w skali od 1:100 000, w formie kolorowej (4 kolory). Były także częściowo wydawane mapy w skalach od 1:25 000 do 1:300 000.
fot.3,4 Dwie niemieckie mapy z okresu II Wojny Światowej są w całości oparte o polskie mapy WIG (1:25 000 oraz 1:100 000).
fot.5 Widok przestrzenny z danych LIDAR, stan aktualny, widoczna strzelnica w szyi fortu oraz pozostałości fosy

contentmap_plugin
Źródła / bibliografia

Strona tworzona jest w oparciu o źródła umieszczone tutaj:
źródła i bibliografia.