Legionowo - carski garnizon

W 1877 roku w miejscu dzisiejszego Legionowa powstała stacja Kolei Nadwiślańskiej Jabłonna. W miejscu przecięcia się linii kolejowej z Traktem Kowieńskim w 1891 roku rozpoczęto budowę carskiego garnizonu wojskowego. Historia carskich wojsk na tym terenie kończy się w sierpniu 1915 roku.

Legionowo - carski garnizon

W 1902 roku we wsi Wieliszew powstał cmentarz garnizonowy (przy obecnym połączeniu torów kolejowych Legionowo-Zegrze i Legionowo-Tłuszcz).

Cmentarz przeznaczony został na potrzeby garnizonu w Zegrzu oraz garnizonu w Jabłonnie. Chowano na nim nie tylko wojskowych ale także osoby cywilne, zarówno wyznania prawosławnego jak i rzymskokatolickiego. Cmentarz był używany jeszcze na początku lat 30-tych XX wieku. Zrezygnowano z niego po wyświęceniu cmentarza w Legionowie w 1934 roku. Teraz znajduje się tutaj kilkanaście potrzaskanych nagrobków, w tym kilka rosyjskich. Zachowały się także ślady rowu z wałem otoczającego nekropolię. Stare rosyjskie nagrobki zachowały się także na cmentarzu parafialnym w Chotomowie.

Pozostałości cmentarza garnizonowego we Wieliszewie.

contentmap_plugin


Źródła / bibliografia

Strona tworzona jest w oparciu o źródła umieszczone tutaj:
źródła i bibliografia.