Nieistniejące dzieło D2 (fortXb) budowano od 1912 roku na terenie wsi Trębki Stare obok Henrysina. Miało mieć małego dzieła piechoty wg. jednego ze standardowych rosyjskich projektów.

Budowę fortu rozpoczęto w 1912 roku, tuż przed wybuchem I wojny światowej. Budowa raczej nie została ukończona do czasu rozpoczęcia działań wojennych.

Obecnie fort nie istnieje, nie pozostały w terenie żadne ślady obiektu. Nie jest też do końca pewna dokładna lokalizacja samego fortu - czy na polu między Henrysinem a Trębkami czy też przy drodze 62 w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare. Zarówno stare mapy jak i zdjęcia satelitarne wskazują dwa potencjalne miejsca, a w terenie brak reliktów dawnych umocnień.

Dzieło D2 (fort Xb) Trębki Stare
fot.1 i 2 Dzieło na rosyjskich mapach z okresu międzywojennego - na polu między Trębkami a Henrysinem.
fot.3 Dzieło na współczesnym planie Ryszarda Bochenka - na południe od drogi nr 62 (Jaworowo-Trębki Stare)
fot.4 Dzieło na ciekawej, niemieckiej mapie z 1938 roku. Mapa bazuje na podkładach WIG 1:100 000 ale ma naniesione położenia fortów. Położenie fortu jeszcze inne niż na poprzednich planach.

contentmap_plugin