Nieistniejące dzieło pośrednie D6 powstawało na granicy miejscowości Śniadówko w latach 1912-1915 w ramach zewnętrznego pierścienia forów Twierdzy Modlin.

Budowę fortu rozpoczęto w 1912 roku, tuż przed wybuchem I wojny światowej. Fort zlokalizowano na skraju lasu we wsi Śniadówko, na linii łączącej fort w Błogosławiu z Goławicami. Ślady terenowe wskazują, że konstrukcja była podobna jak także nieistniejącego dzieła D3.

Nie wiadomo jaką część prac budowlanych wykonano, na mapach Lidar widać narys fortu w kształcie trójkąta lub lunety o szerokości ok. 130 metrów, czyli wykonano prace ziemne. Obecnie jest to pole uprawne, ze śladami terenowymi po forcie oraz jednym, małym fragmentem schronu o bliżej nieokreślonym przeznaczeniu. W pobliskim lesie można odnaleźć starą drogę forteczną - leśna droga utwardzona kocimi łbami.

Dzieło D6 (fort XIIIc) na mapach
fot.1 Niemiecka mapa "Karte des Westlichen Russlands" w skali 1:100 000 z 1915 roku.
fot.2 Fort na ciekawej, niemieckiej mapie z 1938 roku. Mapa bazuje na podkładach WIG 1:100 000 ale ma naniesione położenia fortów, nie wszystkie prawidłowo.
fot.3 Zdjęcia Lidar z Geoportal.gov.pl, widoczny kształt fortu.

contentmap_plugin