Nieistniejąca już prochownia P7 została wybudowana na zapolu fortu VIII Stare Grochale. Był to pojedynczy, ceglany obiekt ok. 1200m na wschód od fortu VIII.

Prochownia pochodzi w pierwszego okresu budowy fortów wokół Modlina, czyli z końca XIX wieku. Prawdopodobnie konstrukcja była podobna do zachowanej prochowni P1 przy forcie w Zakroczymiu, czyli pojedynczy ceglany obiekt otoczony wałem. Kilka pomieszczeń z oknami, otoczone korytarzem, całość osłonięta ziemnym nasypem. W terenie można obecnie odnaleźć resztki ziemnych nasypów, nie zachowały się żadne elementy murowane (a przynajmniej ich nie znalazłem).

Prochownia P7 na starych mapach.
fot.1 Niemiecka mapa z 1915 roku. Mapa "Karte des Westlichen Russlands" jest to niemiecka mapa z 1915 roku w skali 1:100 000, oparta na mapach rosyjskich dwuwiorstówkach (Nowaja Topograficzeskaja Karta Zapadnoj Rossji) w skali 1:84 000. Mapy te opracowane były dla terenów byłego zaboru rosyjskiego. Mapy tylko w formie czarno-białej.
fot.2 Polska mapa z 1930 roku. Mapy WIG (Wojskowy Instytut Geograficzny) zostały opracowane w latach 1919-1939. Wydane w latach 30-tych XX wieku mapy są uważane za jedne z najlepszych na świecie. Powstały w skali od 1:100 000, w formie kolorowej (4 kolory). Były także częściowo wydawane mapy w skalach od 1:25 000 do 1:300 000 w formie czarno-białej.
fot.3 Niemiecka mapa z 1940 roku. Niemieckie mapy z okresu II Wojny Światowej są w całości oparte na polskich mapach WIG.
fot.4 Zdjęcia LIDAR w Geoportal.gov.pl, zaznaczone pozostałości prochowni P7, na południu widoczne prochownie kompleksu P11.
fot.5 Współczesna mapa topograficzna z Geoportal.gov.pl

contentmap_plugin