Start
Otwarcie kopert na Fort Sokolnickiego
inf. prasowa, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Warszawy 26.06.2009. ostatnia aktualizacja: 13.07.2009.

Dziś o godzinie 13.00 (2009-06-26), poznaliśmy oferty cenowe firm starających się o wykonanie rewitalizacji Fortu Sokolnickiego, mieszzczącego się na terenie parku Żeromskiego. Rozpoczęcie modernizacji na podstawie projektu Biura Barysz Point Line, będzie możliwe najprawdopodobniej jeszcze w lipcu 2009 roku.

090529.149226.jpg
090529.149225.jpg
090529.149227.jpg

Zobacz także:

Oferty na fort (2009-06-26 08:06)

Pomysły na Twierdzę Warszawa (2009-06-22 22:06)

Żoliborz gotowy do urządzania swojego fortu (2009-05-29 22:05)

Żoliborz: stary fort do remontu (2009-05-28 08:05)

Są pieniądze na remont żoliborskiego fortu (2009-05-08 22:05)

Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyło: PBM Południe Spółka Akcyjna z kwotą 12.269.690,88 zł
Kolejne oferty cenowe złożyły firmy:
- „INTOP TARNOBRZEG” z kwotą 13.705.613,08 zł
- Winnicki Paweł „WINNICKI” z kwotą 14.030.000,00 zł
- BUDIMEX DROMEX Spółka Akcyjna z kwotą 14.849.840,00 zł
- „CIAŁBUD” Wiesław Ciałkowski z kwotą 15.552.104,33 zł
- Konsorcjum: MOSTOSTAL – WARSZAWA Spółka Akcyjna (Lider) i ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A z kwotą 16.840.849,44 zł
- STABILATOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kwotą 18.200.650,16 zł

Rozstrzygnięcie przetargu, wybór Wykonawcy nastąpi w połowie lipca 2009 r. Fort będzie oddany do użytku po 14 miesiącach od daty podpisania umowy (tj. na przełomie września i października 2010 roku). Podane terminy nie zakładają protestów i odwołań innych uczestników postępowania. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta działający w imieniu i na rzecz m. st. Warszawy pełni funkcję inwestora zastępczego rewitalizacji Fortu. Projekt Fortu wykonało biuro projektowe Barysz Point Line z siedzibą w Tychach. Miasto na całą Inwestycję uchwałą Rady Warszawy przeznaczyło kwotę 19 985 742,00 PLN brutto (w latach 2007-2010).

O Forcie

Fort Sokolnickiego ma być budynkiem modułowym, podporządkowanym różnym formom działalności artystycznej. Fort jest budynkiem parterowym podpiwniczonym. W projekcie przebudowy uzgodnionym i zaakceptowanym przez użytkownika (Urząd Dzielnicy Żoliborz), przewiduje się wykonanie lekkiego przekrycia wewnętrznego dziedzińca. Konstrukcja przekrycia ma być wykonana z drewna klejonego, oparta powyżej poziomu gzymsu wieńczącego ścianę zewnętrzną od strony dziedzińca.

Jedyną ingerencją w istniejącą konstrukcję jest wykonanie dwóch przebić w wewnętrznych murach w celu powiększenia przestrzeni dla Sali teatralnej i koncertowej.

Teren wokół budynku Fortu jest uporządkowany i nie przewiduje się ingerencji w zagospodarowanie parku. Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi (Stołecznego Konserwatora Zabytków), projektuje się częściowe odsłonięcie dawnej fosy wraz z przelotnią i kaponierą na głównej osi budynku i wykonanie w tym miejscu zewnętrznej sceny z widownią amfiteatralną oraz plenerowej galerii rzeźby. Projekt Fortu wykonało biuro projektowe Barysz Point Line z siedzibą w Tychach.

Stan techniczny budowli (obecny)

Budynek Fortu to solidna, ceglana budowla o cylindrycznym kształcie, przykryta nasypem ziemnym. Układ budowli Fortu obejmuje w części parterowej 15 klinowych pomieszczeń o pow. 87 m/kw każde, natomiast w części piwnicznej 6 klinów o zbliżonej strukturze do parteru. Na poziomie piwnic umiejscowiony jest korytarz szer. ok. 0,5 m na całym obwodzie obiektu. W 5-ciu miejscach korytarz pod fosą zakończony jest pomieszczeniami o pow. ok. 30 m/kw każde, z czego dostępne są jedynie dwa. Pozostałe wejścia są zamurowane. Dodatkowo w części nadziemnej znajduje się dziedziniec oraz dwie powierzchnie magazynowe o pow. całkowitej 200 m/kw.

Stan techniczny obiektu jest dostateczny. W dużej części elewacja zewnętrzna jest zdewastowana. Widoczne są znaczne ubytki tynków, cegły, jak również niedostateczny techniczny stan stolarki i ślusarki. Od strony wewnętrznej odczuwalna wilgoć wynika z uszkodzenia kominów. Zawilgocenie ścian i fundamentów spowodowane jest brakiem izolacji jak również niesprawną instalacją wentylacyjną. W budynku konieczna jest całkowita wymiana instalacji sanitarnej i elektrycznej.

Rys historyczny

Fort Sokolnickiego jest militarną budowlą o dość złożonej strukturze i bogatej historii. Wzniesiony został w latach 1848 - 1851 w miejscu rogatki marymonckiej, przed czwartym bastionem Cytadeli, jako baszta obronna z włazami ziemnymi i ukrytymi w nich urządzeniami – jako „Luneta Sergij”. Cały zespół został gruntownie przebudowany w latach 1928 - 1932 kiedy to urządzono wokół fortu, park im. St. Żeromskiego. Fort, wraz z otaczającym go parkiem odtąd miał służyć społeczności lokalnej dzielnicy Żoliborz.

Fort w czasie działań wojennych 1939 r. nie ucierpiał, zaś w czasie Powstania Warszawskiego znajdował się w nim szpital polowy. W okresie międzywojennym użytkowany był przez Wojsko Polskie.

W końcu lat 80-tych, Wojsko Polskie rozpoczęło proces opuszczania fortu, natomiast władze samorządowe rozpoczęły starania o jego przejęcie. Ostatecznie po 1997 r. fort został przekazany Agencji Mienia Wojskowego, która wystawiła go na sprzedaż.

W 2003 r. został podpisany akt notarialny, na mocy którego zabytek nabyła gmina Żoliborz. Obecnie mieści się w nim Fundacja „Dziecko i Sztuka”, upowszechniająca sztuki plastyczne wśród dzieci oraz Fundacja Aktywizacji Zawodowej Rezerwistów WP. Odwracając bieg historii, w obiekcie niegdyś wzniesionym dla zniewolenia mieszkańców, Władze Miasta Warszawy pragną stworzyć ośrodek myśli wolnej. Pragną go przekazać w ręce ludzi kultury i sztuki aby mogli zaspokajać najbardziej wysublimowane potrzeby mieszkańców.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »


Legionowo
Modlin
Warszawa
Zegrze
Kontakt