Start
Kolejne obiekty Twierdzy Modlin na sprzedaż
Biuro Prasowe, Agencja Mienia Wojskowego 13.05.2008. ostatnia aktualizacja: 17.08.2008.

Na przetarg pierwszy trafi budynek starej pralni. Licytacja planowana jest na czerwiec, a już teraz został opublikowany wykaz z informacjami o tym, co będzie można kupić. Cena wywoławcza za zabytkowy 1300-metrowy budynek pralni wraz z terenem o powierzchni 0,8 ha to 500 tysięcy złotych. Natomiast jesienią Agencja Mienia Wojskowego planuje wystawić na przetarg najdłuższy w Europie, bo dwukilometrowy, unikatowy budynek koszar obronnych wraz z 55 hektarami działki - czyli modlińską Cytadelę. Pieniądze ze sprzedaży nieruchomości AMW przekazuje na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych RP.

Przetarg na sprzedaż pochodzącej z 1900 roku starej pralni garnizonowej ma zostać ogłoszony pod koniec maja. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami od wylicytowanej kwoty nabywca dostanie 50% bonifikatę, ponieważ obiekt jest objęty nadzorem konserwatora zabytków.

Twierdza Modlin to nazwa całego kompleksu fortyfikacyjnego z zewnętrznym i wewnętrznym pierścieniem fortyfikacji i zabudowań. Często jest utożsamiana z Cytadelą, która stanowi jedynie jej wewnętrzny pierścień i jest unikatowym, zabytkowym budynkiem koszarowym. AMW chce wystawić ją na sprzedaż na przełomie września i października tego roku. Niebawem na przetarg przeznaczony będzie również, przebiegający szczytem skarpy schodzącej do Narwi, fragment muru Carnot’a.

Obiekty Twierdzy Modlin Agencja Mienia Wojskowego zaczęła przejmować od armii w 2005 roku. Dotąd AMW sprzedała już 25 spośród tych nieruchomości, uzyskując na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych RP blisko 2 miliony 600 tysięcy złotych. Obecnie na terenie Twierdzy Modlin, która jest dzielnicą Nowego Dworu Mazowieckiego, Agencja dysponuje działkami o ogólnej powierzchni 96 ha. Nieruchomości są sukcesywnie sprzedawane, z obligatoryjną bonifikatą ze względu na wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków.

Zespół fortyfikacyjny „Twierdza Modlin” wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 1062/69 decyzją z 19 kwietnia 1957 roku, co nakłada na właściciela nieruchomości obowiązki wynikające z przepisów ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Dla nieruchomości na obszarze historycznej Twierdzy Modlin, pozostających w zasobie AMW opracowane zostało „Studium uwarunkowań konserwatorskich oraz dostępności inwestycyjnej Twierdzy Modlin” ustalające zasady zagospodarowania, parcelacji, dopuszczalnych gabarytów przestrzennych nowych inwestycji i przekształceń funkcjonalnych nieruchomości. Przy formułowaniu zasad uwzględniono ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Uchwała Nr XIV/154/2003 Rady Miejskiej) jako prawa miejscowego, w szczególności te, które określają funkcje terenów oraz dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu.

Warto dodać, że nieruchomości położone na terenie Twierdzy Modlin wchodzące w skład zasobu AMW, stanowią jedynie część całego kompleksu. Pozostałe tereny należą do wojska, do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, do Miasta Nowy Dwór Mazowiecki lub znajdują się w rękach prywatnych.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »


Legionowo
Modlin
Warszawa
Zegrze
Kontakt