Start
Między Szosową, Wąską i Strużańską...
TiO 28.09.2006. ostatnia aktualizacja: 24.03.2008.

Z czym kojarzyło się przed wojną Legionowo? Z balonami. Jak doszło do powstania w naszym mieście jednostek balonowych? Żeby się tego dowiedzieć sięgnijmy do najnowszej publikacji.

Zobacz także:

Promocja III tomu "Rocznika Legionowskiego" (2009-04-21 08:04)

Konkurs na makietę Legionowa (2008-04-13 21:04)

Rabusie w muzeum (2008-03-13 11:03)

Muzeum bogate w eksponaty (2008-01-17 13:01)

Zakłady balonowe (2007-03-30 23:03)

"Tradycje 2. batalionu balonowego, sformowanego w 1926 r. w Legionowie, wiążą się z dziejami trzech jednostek: II batalionu aeronautycznego (1920-1924), detaszowanej kompanii balonów zaporowych i kompanii służby balonowej – odkomenderowanych do Legionowa z toruńskiego batalionu balonowego 1924-1929." To zdanie otwiera zarys dziejów polskiej formacji balonowej, tak związanej z naszym miastem.

Promocja broszury odbyła się w niedzielę 24 września w jabłonowskim pałacu, w ramach Festiwalu Nauki. Publikacja jest wspólnym dziełem dr. Zygmunta Kozaka z Uniwersytetu Szczecińskiego, dr. Zbigniewa Moszumańskiego z Wojskowego Biura Badań Historycznych i dr. Jacka Szczepańskiego, dyrektora Muzeum Historycznego w Legionowie. Spotkanie zaszczyciła m.in. Janina Pomaska- Dzierżanowska, córka ppłka Władysława Pomaskiego.

Autorzy zapoznają nas z jej początkami, sięgającymi I wojny światowej, żmudnym rozwojem i zmianami organizacyjnymi, funkcjami, jakie pełniła w strukturze Wojska Polskiego. Dowiadujemy się o rodzajach i możliwościach używanego sprzętu, sposobach jego wykorzystania, udziale legionowskich pilotów w krajowych i miedzynarodowych zawodach balonowych (seria zwycięstw w Pucharze im. Jamesa Gordona Bennetta).

Śledzimy losy jednostki w dniach sierpniowej mobilizacji oraz tragicznej kampanii wrześniowej, aż do rozformowania lub przedostania się przez południową granicę państwa poszczególnych oddziałów.

W zeszycie znajdziemy biogramy pięciu wybitnych dowódców i pilotów, związanych z legionowską jednostką: Zbigniewa Józefa Burzyńskiego, Franciszka Hynka, Władysława Pomaskiego, Juliana Sielewicza i Aleksandra Alfonsa Wilcza.

Pozycja ilustrowana jest ciekawymi, także nie publikowanymi dotychczas fotografiami. Cenną pomocą w wędrówce śladami legionowskich baloniarzy jest dokładny plan koszar 2. b.b., znajdujących się niegdyś między ulicami Szosową (Warszawska), Strużańską i Wąską.

Na końcu bogata bibliografia. Publikacja ukazała się nakładem Oficyny Wydawniczej "Ajaks" w serii zeszytów (nr 197) "Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej".
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »


Legionowo
Modlin
Warszawa
Zegrze
Kontakt