Start
Importujmy konserwatora
E.T. 13.03.2008. ostatnia aktualizacja: 24.03.2008.

Trzeba lepiej ochronić zabytki na terenie powiatu legionowskiego – do takiego wniosku zdają się dochodzić władze powiatu i powiatowi radni. Na ostatniej sesji samorządowcy spotkali się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który zaproponował utworzenia lokalnej delegatury urzędu konserwatorskiego.

Zobacz także:

Koszary pod lupą starosty (2008-03-07 11:03)

Rada w obronie zabytków (2008-03-06 19:03)

Zaludni się wokół Zegrzyńskiej (2007-04-26 00:04)

Koszary dla wojsk balonowych (1898) (2007-03-31 00:03)

Adaptacja czy ruina (2007-03-30 00:03)

Zabytki w powiecie legionowskim, nawet te wpisane do rejestru zabytków, nie zawsze są bezpieczne. W ostatnim numerze "ToiOwo" opisaliśmy zainteresowanie jakie wykazał starosta popadającymi w coraz większą ruinę ponadstuletnimi budynkami koszarowymi przy ul. Strużańskiej. Niestety w ciągu ostatnich kilku lat dobrze zachowane budynki zdążyły już ulec znacznej dewastacji.

Problem koszar został poruszony na lutowej sesji rady powiatu w obecności Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Barbary Jezierskiej.

- Na pytania radnych, jak zintensyfikować działania konserwatora na naszym terenie, pani konserwator poinformowała o możliwości utworzenia delegatury tego urzędu na terenie powiatu, jako zadania z zakresu administracji rządowej powierzonego powiatowi – informuje nas Joanna Kajdanowicz z legionowskiego starostwa.

Dziś ochronę zabytków na naszym terenie kontroluje jeden z urzędników konserwatora wojewódzkiego, pracujący na co dzień w Warszawie. Trudno się dziwić, że kontrola jest często tylko teoretyczna. Nawet okazyjne kontrole Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków, jeśli nie idzie za tym trwalsze zainteresowanie, nie przynoszą pożądanych skutków. Tak było w przypadku jednorazowej kontroli konserwatorskiej przeprowadzonej w 2004r. we wspomnianych powyżej koszarach przy Strużańskiej ("Cel – ruina?" TiO nr 30/2004).

Delegatura konserwatora ma szerokie uprawnienia m.in. wydaje decyzje administracyjne, postanowienia i zaświadczenia z upoważnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, występuje z wnioskami do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisanie zabytków do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.

- Aby utrzymanie delegatury miało sens, musi ona obsługiwać co najmniej trzy powiaty – uściśliła jednak konserwator wojewódzka na lutowej sesji rady powiatu.

Starostwo legionowskie musi więc znaleźć dwa chętne sąsiednie powiaty, żeby utworzyć nową placówkę.

- Alternatywnym dla wyżej opisanego rozwiązaniem jest powołanie przez starostę społecznego opiekuna zabytków, który jest uprawniony jedynie do pouczania o przepisach związanych z ochroną zabytków – dowiadujemy się w starostwie.

Delegatury konserwatora wojewódzkiego funkcjonują dziś na Mazowszu tylko w pięciu miastach poza Warszawą: w Ciechanowie, Ostrołęce, Siedlcach, Radomiu i Płocku.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »


Legionowo
Modlin
Warszawa
Zegrze
Kontakt