Start arrow Start arrow Prasówka arrow Życie Warszawy arrow W obronie zabytków
W obronie zabytków
WiTEK 23.03.2000.
Rada Warszawy ustaliła zasady obowiązujące stołeczne gminy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla systemu fortecznego XIX-wiecznej Twierdzy Warszawa.

Władze Warszawy i stołeczni radni uznali, że należy przywrócić świetność unikalnemu zespołowi zabytkowych fortyfikacji tworzących Twierdzę Warszawa. Powstała ona w XIX wieku w celu ufortyfikowania zachodnich rubieży ówczesnego imperium rosyjskiego. Tworzy ją Cytadela Warszawska wraz z zespołem trzech pierścieni fortów, powiązanych ze sobą siecią dróg.

Początkowo na terenie Warszawy istniało 36 fortów, Cytadela, ok. 15 km wałów fortecznych otaczających miasto oraz kilkadziesiąt kilometrów dróg fortecznych łączących poszczególne elementy twierdzy, wśród których były koszary, szpitale, składy amunicji, magazyny itd.

Dzisiaj system forteczny dawnej Twierdzy Warszawa obejmuje tylko 28 obiektów i urządzeń budowlanych, jak przyłącza, urządzenia instalacyjne, ogrodzenia itd., zlokalizowanych w różnych punktach miasta. Stan techniczny obiektów jest bardzo zróżnicowany. W wielu przypadkach, szczególnie na terenie Pragi, uległy one zniszczeniu, zaś tereny, na których się znajdują, zostały zabudowane lub wykorzystywane są jako ogródki działkowe, hurtownie itd.

Doceniając wartość historyczną i przestrzenną Twierdzy Warszawa, na zlecenie stołecznych władz, architekci Piotr Molski i Cezary Głuszek z wydziału architektury Politechniki Warszawskiej opracowali "Studium ochrony i zagospodarowania systemu fortecznego XIX-wiecznej Twierdzy Warszawa wraz ze wskazaniem możliwości wykorzystania jego terenów dla celów inwestycyjnych" oraz wytyczne dla konserwatora zabytków. Zalecenia zawarte w tym studium stanowią podstawowe wytyczne zawarte w uchwale Rady Warszawy.

Zgodnie z tą uchwałą zabiegi konserwatorskie polegać mają m.in. na odnawianiu istniejących obiektów fortowych, usuwaniu zieleni ograniczającej czytelność ich historycznej struktury, likwidowaniu ogrodzeń dzielących forty, rozbieraniu współczesnych obiektów budowlanych kolidujących z historycznym charakterem fortów, itd. Rozbiórka taka czeka nowoczesne pawilony i budynki znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie fortów: Aleksieja, Śliwickiego, Parysów, Szczęśliwice, Mokotów, Czerniaków, Służewiec, fortów od II do IX i fortu A.

Uchwała RW dopuszcza modernizację istniejących oraz budowę nowych dróg fortecznych, parkingów samochodowych oraz obiektów małej architektury i urządzeń związanych z adaptacją i uzupełnieniem zabytkowych budowli. Dotyczy to, w różnym zakresie, wszystkich fortów i obiektów składających się na system Twierdzy Warszawa.

Podjęta w poniedziałek (20-03-2000) uchwała Rady Warszawa kategorycznie zakazuje budowania na obszarze historycznych fortów domów o formie architektonicznej kolidującej z zabytkowym otoczeniem, lokalizowania zieleni ograniczającej ekspozycję fortów, zmianę funkcji istniejących obiektów, itd.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »


Legionowo
Modlin
Warszawa
Zegrze
Kontakt